news_icon

ประกาศ ขอให้นักกีฬามารายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม

วันที่ 10 เมษายน 2019 โพสต์โดย Teerasak Chaiphanurak

ประกาศ

 

หมายเหตุ 

- รุ่นยุวชน (Cadet)  อายุ 12-14 ปี

- รุ่นเยาวชน (Junior)  อายุ 15-17 ปี

- รุ่นประชาชน (Senior)  อายุ 17 ปี ขึ้นไป