นายอน ลี

Lee Nayeon

นักกีฬาเทควันโด ประเภท: พุมเซ่

ประวัติการศึกษา

ผลงานในสมัยเป็นนักกีฬา

ตำแหน่งในสหพันธ์ขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจากสหพันธ์เทควันโดโลก

ผลงานระดับนานาชาติ

2564
 • Online 2021 World Taekwondo Poomsae Open Challenge I
2563
 • Online Matial Arts Dance Challenge
 • Online 2020 World Taekwondo Asia Poomsae Championships
 • The 13th World Taekwondo Culture Expo Online Contest
 • Online 2020 World Taekwondo Asia Poomsae Open Championships
 • Online 2020 World Taekwondo Poomsae Championships
 • Online 2020 World Taekwondo Poomsae Open Championships
2562
 • Universiade Game
 • Asian Taekwondo Poomsae Junior Championships
 • Asian Taekwondo Poomsae Cadet Championships
 • World Taekwondo Hamadang
 • Asian Open Championships
 • World Taekwondo World Cup Poomsae Championships
 • Sahl Hasheeh World Taekwondo Beach Championships
 • Sea Games Philippines 2019
2561
 • Malaysia Open
 • Asian Taekwondo Poomsae Championships
 • World Taekwondo Beach Championships
 • Jeju Korea Open International Championships
 • Asian Game
 • World Taekwondo Poomsae Championships 2018
2560
 • Asian Taekwondo Poomsae Junior Championships
 • World Taekwondo Beach Championships
 • Asian Taekwondo Poomsae Cadet Championships
 • Chunchueon Korea Open International Championships
 • World Taekwondo Hamadang
 • Sea Game Malaysia 2017
 • Asian Indoor and Matial Arts Game 2017
2559
 • World Taekwondo Poomsae Championships 2016