people_02

นาย รามณรงค์ เสวกวิหารี

รามณรงค์ เสวกวิหารี  ชื่อเล่น จูเนียร์ เกิดวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2539 นักเทควันโดชายทีมชาติไทย  รองแชมป์เทควันโดโลกปี 2015 รุ่นไม่เกิน 54 กก.ชาย ที่ประเทศรัสเซีย เจ้าของเหรียญทองแดงจากกีฬาเทควันโด รุ่นไม่เกิน 54 กก.ชาย ในการแข่งขัน "เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17" ที่ประเทศเกาหลีใต้ และเหรียญทองจากกีฬาเทควันโด รุ่นไม่เกิน 54 กก.ชาย ในการแข่งขัน "ซีเกมส์ ครั้งที่ 27" ที่ประเทศเมียนมาร์

 

รามณรงค์สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติจากกรุงเทพมหานคร เคยมีผลงานการแข่งขันเทควันโดในระดับประเทศ เช่น เหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด รุ่นไม่เกิน 45 กก.ชาย "กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28" หรือ "ภูเก็ตเกมส์" และเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด รายการ "GH BANK" เทควันโด ยุวชน - เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 รุ่นไม่เกิน 48 กก.ชาย

 

ผลงานระดับนานาชาติ

เหรียญทอง

เหรียญทอง  : Thailand Open 2014 ประเทศไทย

เหรียญทอง : Sea Games 2013
เหรียญทอง : Asian Youth Games ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เหรียญทอง : U.S. Open 2013 ประเทศสหรัฐอเมริกา
เหรียญทอง : Korea Open 2013

เหรียญทอง : Korea Open 2012

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน : 22nd Asian Taekwondo Championships
 

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง :  WTF World Taekwondo Championships 2015 (G12)  ประเทศรัสเซีย

เหรียญทองแดง : Asean Games 2014 ประเทศเกาหลีใต้


ผลงานระดับประเทศ

เหรียญทอง

เหรียญทอง : กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์

เหรียญทอง : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน : กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง : กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 

รางวัลที่ได้รับ

นักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายรองดีเด่น "วันกีฬาแห่งชาติ" ประจำปี 2556

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2557 -  เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) 

ประเภท :

เคียวรูกิ