people_02

นางสาว อิศรินทร์ ทวีปถาวรวงศ์

เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ชื่อเล่น ลิลลี่  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนศึกษานารี เจ้าของเหรียญทองแรกจากการแข่งขัน "เทควันโดไทยแลนด์โอเพ่น 2014" หรือ G1 รุ่นเยาวชนหญิง ไม่เกิน 59 กก. และเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย รายการ "Asian Junior Taekwondo Championships 2015" รุ่นไม่เกิน 59 กก.หญิง ที่ประเทศไต้หวัน

 

ผลงานระดับนานาชาติ

เหรียญทอง เทควันโดไทยแลนด์โอเพ่น 2014

เหรียญทองแดง Asian Junior Taekwondo Championships 2015

 

ผลงานระดับประเทศ

เหรียญทอง "GH BANK" เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

เหรียญทอง "GH BANK" เทควันโด ยุวชน - เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

เหรียญทอง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์

เหรียญทอง กีฬานักเรียน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555

เหรียญทอง  กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 นครศรีธรรมราชเกมส์

เหรียญทอง กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 35 เมืองมะขามหวานเกมส์

 

ประเภท :

เคียวรูกิ