people_02

นางสาว ธนาภา แซ่เล้า

เกิดวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2539 ชื่อเล่นว่า “เบ๊นซ์”สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติจากกรุงเทพมหานคร

 

ผลงานระดับนานาชาติ

เหรียญทอง

เหรียญทอง : 1st Qatar International Taekwondo Open 2015 (G1) โดฮา ประเทศกาตาร์

เหรียญทอง : Thailand Open International Taekwondo Championships 2014 (G1) ประเทศไทย

 

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน : Indonesia Open Taekwondo Championship 2015 เปกันบารู ประเทศอินโดนีเซีย

 

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง : Korea Open 2011 ประเทศเกาหลีใต้

 

ผลงานในประเทศ

เหรียญทอง : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์"

เหรียญทอง : "GH BANK" เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 (ต่อสู้ทีมหญิง)

เหรียญทอง : กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์"

เหรียญทอง : "GH BANK" เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 (ต่อสู้ทีมหญิง)

เหรียญทอง : "GH BANK" เทควันโด ยุวชน - เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554

เหรียญทอง : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์"

เหรียญทอง : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "มหาสารคามเกมส์"

เหรียญทอง : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 "ภูเก็ตเกมส์"

เหรียญทอง : เทควันโดเยาวชนต้านยาเสพติด "นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ" ประจำปี 2550 (ครั้งที่ 3)

เหรียญเงิน : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" (ต่อสู้ทีม 5 คน หญิง)

เหรียญเงิน : "GH BANK" เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 (รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภทเคียวรูกิและพุมเซ่)

เหรียญเงิน : กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 "อุตรดิตถ์เกมส์" (ต่อสู้ทีม 5 คน ทีมหญิง)

เหรียญเงิน : กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "เมืองเพชรเกมส์"

เหรียญทองแดง : กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์" (ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง)

เหรียญทองแดง : กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 30 "นครสุโขทัยเกมส์"

 

ประเภท :

เคียวรูกิ