ชมพูนุท มาลากุล

Chompoonut Malakul

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class IR

ผลงาน

- Wata Open Intercontinental Taekwondo Championship 2019

- Pugnator Badung Sport Tourism Taekwondo International Championship 2019