กัญญารัตน์ มธุรการ

KANYARAT MATHURAKARN

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class IR

ผลงาน

- Thailand International Taekwondo Championships 2019, Thailand

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทต่อสู้)

- กีฬาแห่งชาติ

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

- กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

- คัดภาคกีฬาแห่งชาติ

- คัดภาคกีฬาเยาวชนแห่งชาติ