ธีรเดช ดีสวัสดิ์

Teeradej Deesavad

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class IR พุมเซ่ Class 3

ผลงาน

- KIMUNYONG CUP INTERNATIONAL OPEN 2019

- กีฬายุวชน-เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ภาค 1ตราดเกมส์ 2562