ฐิติพัชร์ จารุพูนผล

Thitiphat Charuphunphon

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class IR พุมเซ่ Class 3

ผลงาน

- Thailand International Taekwondo Championships 2019, Thailand

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2020, นครราชสีมา

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Poomsae 2020, มหาวิทยาลัยรังสิต

- การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ 2561, เชียงราย

- การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ 2562, ตราด

- การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ 2560, สงขลา

- GH Bank Youth Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2017, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Poomsae 2017, แฟชั่นไอส์แลนด์

- การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค 5 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เพชบุระเกมส์ 2561, เพชรบูรณ์

- การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 Army Games 2018, สงขลา

- การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 2561, ปทุมธานี

- GH Bank Youth Taekwondo Thailand Champions Kyorugi 2016, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Poomsae 2016, แฟชั่นไอส์แลนด์

- การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค 5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์ 2560, เชียงใหม่

- การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ 2560, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 กาญจนบุรีเกมส์ 2561, กาญจนบุรี

- การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาค 5 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 กว๊านพะเยาเกมส์ 2559, พะเยา

- การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ 2560, ชุมพร

- GH Bank Taekwondo Thailand Champions Poomsae 2016, แฟชั่นไอส์แลนด์

- GH Bank Youth Taekwondo Thailand Champions Poomsae 2015, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

- การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ 2558, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน