วิมลรัตน์ โภคะธนวัฒน์

VIMOLRAT POKADHANAWAT

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class IR

ผลงาน

- THAILAND INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019

-คัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ชุด ASIAN QUALIFICATION FOR TOKYO OLYMPIC GAME 2020

-กีฬามหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยรังสิต

-คัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทย ชุด WORLD TAEKWONDO CADET CHAMPIONSHIP 2019

-GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

-กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดบุรีรัมย์

-คัดภาค 2 กีฬาเยาวชนแห่งขาติ ประจำปี 2562 จังหวัดอุทัยธานี

-กีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงราย

-GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

-กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดน่าน

-กีฬามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

-คัดภาค 4 กีฬาเยาวชนแห่งขาติ ประจำปี 2561 จังหวัดชุมพร

-คัดภาค 1 กีฬาแห่งขาติ ประจำปี 2561 จังหวัดจันทบุรี

-GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

-กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดชุมพร