วรัมพร ฉันทวงศ์วิริยะ

Waramporn Chantavongviriya

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class IR พุมเซ่ Class 3

ผลงาน

- Wata Open Intercontinental Taekwondo Championship 2019

- Thailand International Taekwondo Championships 2019, Thailand

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทต่อสู้)

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทพุมเซ่)

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

- คัดภาคกีฬาแห่งชาติ

- คัดภาคกีฬาเยาวชนแห่งชาติ