วรเทพ เตะวณิช

Worathep Tejavanija

ผู้ตัดสิน ประเภท: เคียวรูกิ Class IR พุมเซ่ Class IR

ผลงาน

- US Taekwondo Open 2010 Lasvagus,USA

- The 2nd ESTA International Invitation Taekwondo Tournament 2012 Bali ,Indonesia

- Baharain Taekwondo Open 2012

- 13 th World University Taekwondo Champion Ship 2014 Hohhot, Inner Mongolia, China

- Baharain Taekwondo Open 2014

- 23th South East Asia Game 2017,Singapore

- 6-11 th Malaysia Classic Taekwondo Championship Kuala Lumpur, Malaysia 2012-2017

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทต่อสู้)

- GH Bank เทควันโด เยาวชน-ประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ประเภทพุมเซ่)

- กีฬาเยาวชนแห่งชาติ/ เยาวชนแห่งชาติ

- คัดภาคกีฬาแห่งชาติ

- คัดภาคกีฬาเยาวชนแห่งชาติ