Thailand Taekwondo Membership System

ระบบทะเบียน TMS

คลิกที่นี่

ระเบียบการแข่งขัน 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 3 (T6) จังหวัดเชียงใหม่

22 เมษายน 2024

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค Class 3

21 มีนาคม 2024

กำหนดการแข่งขัน 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 2 (T6) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 มีนาคม 2024

การแข่งขันกีฬา G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ประเภทต่อสู้

13 มีนาคม 2024

ประกาศการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 26th Asian Taekwondo Championships

6 มีนาคม 2024

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ประจำปี 2567

5 มีนาคม 2024

ปฎิทินสมาคมฯ


การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2024

15 มกราคม 2024

การแข่งขัน G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทต่อสู้

3 มีนาคม 2023

การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2023

19 มกราคม 2023

ข่าวจาก Social

กำหนดการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ประเภทต่อสู้ในวันที่ 24 เมษายน 2567🤛 ณ อาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 📍รับไอดีการ์ด 📍ชั่งน้ำหนัก ✅บริเวณชั้น G (ใต้ถุนอาคาร) 🏟️แผนที่สนามแข่งขัน🏟️ https://maps.app.goo.gl/KdSLLMCxZakWFSu36

92

📣 การแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ประเภทต่อสู้ในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2567🤛 ทางฝ่ายอาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ห้ามประกอบอาหาร หรือนำอาหารเข้าไปรับประทานบริเวณสนามแข่งขัน และอัฒจันทร์ ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้จัดจุดรับประทานอาหาร รวมถึงจุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไว้ที่บริเวณชั้น G (ใต้ถุนอาคาร) 🏟️แผนที่สนามแข่งขัน🏟️ https://maps.app.goo.gl/KdSLLMCxZakWFSu36

114

📣ลิงค์เข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม การแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ประเภทต่อสู้ วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. 👇🏻 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDkyYzQwYjEtZDgxOS00ZDhkLTkzNzctMzhkYTljYmI3M2Rm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%22d17922b5-acab-40c4-9e88-a1b21ebf647e%22%7d

70
2 Comments

📣แผนผังสนามแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ประเภทต่อสู้ในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2567🤛 ณ อาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี👇🏻 ชั้น G (ใต้ถุนอาคาร) - สนามซ้อม - จุดชั่งน้ำหนัก - จุดจำหน่ายเครื่องดื่ม อาหาร และอุปกรณ์ - จุดรับประทานอาหาร ชั้น 2 -สนามแข่งขัน ชั้น 3 -อัฒจันทร์ 🏟️แผนที่สนามแข่งขัน🏟️ https://maps.app.goo.gl/KdSLLMCxZakWFSu36

175

📣ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการจราจร 🚦 การแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ประเภทต่อสู้ในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2567🤛 ณ อาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี👇🏻 📍จัดการเดินรถช่วงหน้าสนามแข่งขันแบบ one way 📍รถทุกคันต้องเลี้ยวซ้าย แล้ววนไปหาที่จอดรถ หรือไปส่งนักกีฬา ที่บริเวณจุดรับส่งแล้ววนออกมา 📍ที่จอดรถในสนามกีฬามีเป็นจำนวนมาก แต่กรณีที่ที่จอดรถเต็ม สามารถนำรถไปจอดได้ที่วัดโบสถ์ดอนพรหม 🏟️พิกัดสนามแข่งขัน🏟️ https://maps.app.goo.gl/KdSLLMCxZakWFSu36

172
5 Comments

การแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ประเภทต่อสู้🤛 ณ อาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี👇🏻👇🏻 เนื่องจากสถานที่จัดการแข่งขันมีการแยกโซนผู้ชมและผู้เข้าแข่งขันอย่างชัดเจน ดังนั้นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในแต่ละวันจะได้รับไอดีการ์ดสีที่แตกต่างกันตามวันแข่งขัน และ นักกีฬาจะสามารถเข้าสนามแข่งขันได้เฉพาะวันที่ตนเองทำการแข่งขันเท่านั้น ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าสนามแข่งขันได้ โดยผู้ชมและนักกีฬาที่ไม่ได้ทำการแข่งขันในวันนั้นๆ สามารถร่วมเชียร์ได้ในบริเวณอัฒจันทร์ ชั้น 3 🥋

203

วิดิโอ

0:18

สวัสดีปีให…

1 วัน ที่ผ่านมา
0:11

สวัสดีปีให…

7 วัน ที่ผ่านมา
0:18

สวัสดีปีให…

1 วัน ที่ผ่านมา
0:23

สวัสดีปีให…

3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
0:21

สวัสดีปีให…

4 วัน ที่ผ่านมา
0:28

สวัสดีปีให…

4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
0:26

สวัสดีปีให…

4 วัน ที่ผ่านมา
0:34

สวัสดีปีให…

4 วัน ที่ผ่านมา
0:28

สวัสดีปีให…

4 วัน ที่ผ่านมา
0:19

สวัสดีปีให…

4 วัน ที่ผ่านมา
2:33

ข่าวเทควัน…

1 วัน ที่ผ่านมา
0:51

📣ระเบียบกา…

7 วัน ที่ผ่านมา
2:24

ประมวลบรรย…

18 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
3:12

ข่าว: การแ…

1 วัน ที่ผ่านมา
2:22

ประมวลบรรย…

2 วัน ที่ผ่านมา
2:52

ข่าว: การแ…

13 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
1:03

การแข่งขัน…

2 วัน ที่ผ่านมา
1:05

โค้ชเช ชัช…

6 วัน ที่ผ่านมา

การแข่งขัน…

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
1:51

สัมภาษณ์คุ…

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
0:42

สัมภาษณ์ น…

1 วัน ที่ผ่านมา
0:30

สัมภาษณ์ น…

4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
1:08

สัมภาษณ์โค…

4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
2:42

ประมวลบรรย…

4 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
2:14

ประมวลบรรย…

7 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

วิธีการสมัคร GMS

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.