FAQ คำถามที่พบบ่อยของการใช้งานระบบ GMS

01

การลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ของระบบ GMS ต้องทำอย่างไร

  • สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนในวิดีโอนี้

02

เอกสารที่ใช้สำหรับการเป็นสมาชิกใหม่ของระบบ GMS มีอะไรบ้าง

  • รูปถ่าย จะต้องเห็นใบหน้าชัด และมีสัดส่วน 70% – 80% ของรูปถ่ายทั้งหมด ไม่สามารถใช้ภาพครึ่งตัวได้
  • บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร ภาพจะต้องเห็นตัวหนังสือชัดเจน ระวังส่วนภาพสะท้อน (อัปโหลดในช่อง National Identification)
  • เกียรติบัตรสายสี หรือ Kukkiwon Certificate (**นักกีฬาสายดำอัปโหลดในช่อง Kukkiwon Certificate (บัตรดั้ง) เท่านั้น)
  • สลิปค่าสมาชิก 250 บาท หรือ 350 บาทสำหรับคนที่สั่งบัตรเพิ่ม ระบุหมายเลข THA ในบันทึกช่วยจำ (อัปโหลดใน ใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก/ใบอนุญาต/บัตร)
  • กรุณาอัปโหลดเอกสารตามช่องที่ระบุไว้ในด้านบนให้ถูกต้อง
  • เพิ่มเติมสำหรับโค้ช หรือ ผู้ตัดสิน
  • Coach License (อัปโหลดลงในช่อง National Coach Certificate) จะต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
  • National Referee Certificate (อัปโหลดลงในช่อง National Referee Certificate) จะต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ

03

การต่ออายุสมาชิกระบบ GMS ต้องทำอย่างไร

  • โอนเงินค่าต่ออายุ 250 บาท TTB 014-9-27437-5 (สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย) ระบุในหมายเลข THA ในหมายเหตุทุกครั้งที่ทำการโอน
  • แล้วกดต่ออายุ
  • อัปโหลดสลิปที่ระบุรหัส THA เข้ามาในระบบ (อัปโหลดใน ใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก/ใบอนุญาต/บัตร)
  • สำหรับการอนุมัติ โดยปกติแล้วจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วันทำการ หลังที่ทางสมาชิกได้ส่งเอกสารและทำตามขั้นตอนครบทุกอย่างตามที่ระบุในระบบ

04

วิธีการสั่งบัตรสมาชิก GMS และการจัดส่งบัตรสมาชิก ต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนการสั่งบัตรสมาชิก

  • กดสั่งซื้อบัตรสมาชิกที่หน้า “การเป็นสมาชิก”
  • โอนค่าบัตรสมาชิกจำนวน 100 บาทเข้ามาที่ธนาคาร TTB 014-9-27437-5 ชื่อบัญชี สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย โปรดระบุในหมายเลข THA ในหมายเหตุทุกครั้งที่ทำการโอน
  • อัปโหลดสลิปค่าบัตรสมาชิก ระบุหมายเลข THA ในบันทึกช่วยจำ (อัปโหลดใน ใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก/ใบอนุญาต/บัตร)
  • ขั้นตอนการแจ้งการส่งบัตรสมาชิก
  • โอนค่าส่งบัตรจำนวน 50 บาทเข้ามาที่ธนาคาร TTB 014-9-27437-5 ชื่อบัญชี สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย โปรดระบุในหมายเลข THA ในหมายเหตุทุกครั้งที่ทำการโอน
  • อีเมล์มายัง gms@tkd.or.th ว่าให้จัดส่งหรือมารับด้วยตนเอง แจ้งรายละเอียดและเอกสารดังต่อไปนี้
  • แจ้งชื่อและที่อยู่ในการจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์
  • แนบสลิปการโอนค่าจัดส่ง
  • บัตรจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ในการพิมพ์และจัดส่ง

05

ระยะเวลาในการอนุมัติสมาชิกใหม่/ต่ออายุสมาชิก

  • สำหรับการอนุมัติ โดยปกติแล้วจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วันทำการ หลังที่ทางสมาชิกได้ส่งเอกสารและทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนหรือต่ออายุครบทุกอย่างตามที่ระบุในระบบ

06

ธนาคารที่ใช้ในการชำระเงินการสมัครสมาชิก/ต่ออายุ

  • ·      TTB 014-9-27437-5 สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

****ระบุในหมายเลข THA ในหมายเหตุทุกครั้งที่ทำการโอน

07

ทำไมเอกสารถูกปฎิเสธ?

  • รูปภาพ – บริเวณหน้ามีพื้นที่น้อยกว่าตัว รูปถ่ายที่จะได้รับการอนุมัติจะต้องแสดงใบหน้าชัดเจนและมีพื้นที่ของใบหน้าประมาณ 70 – 80% ของพื้นที่ แสดงศีรษะถึงหัวไหล่ ไม่ครึ่งตัว ไม่เต็มตัว หน้าตรง
  • สลิปการจ่ายเงิน
  • สลิปไม่ได้ทำการใส่รหัส THA ในบันทึกช่วยจำ กรุณาใส่เลขสมาชิกในสลิปทุกครั้งเมื่อโอนชำระค่าธรรมเนียม หากไม่ได้ใส่ในสลิปเมื่อโอนให้ใส่แบบแก้ไขรูปภาพหรือเขียนลงไปในสลิปแล้วอัปโหลดเข้ามาใหม่
  • โอนเงินขาด เช่น ค่าสมาชิกรายปีๆละ 250 บาทแต่โอนมาขาด หรือ กดสั่งบัตร แต่โอนเงินมาเพียง 250 บาทเท่านั้น
  • เกียรติบัตรสายสี ไม่ได้อัปโหลดรูปภาพที่มีการระบุชื่อนามสกุล และสาย
  • บัตรประชาชน หรือ ใบสูติบัตร
  • ชื่อหรือนามสกุลภาษาอังกฤษของโปรไฟล์ไม่ตรงกับบัตรประชาชนหรือใบเกิด
  • มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล แต่ไม่ได้อัปโหลดใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล
  • Kukkiwon Certificate
  • บัตรดั้งหาย แต่มีการอัปโหลดข้อมูลที่กด capture จากหน้าเว็ป เอกสารที่ถูกต้องจะต้องเป็นไปตามตัวอย่าง

08

ทำไมเอกสารครบแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

  • ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ (ปุ่มเขียว – Finish Registration) กรุณาดำเนินการที่ตาม youtube (นาทีที่ 5.32 เป็นต้นไป) เพื่อให้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์-
  • ไม่มีกดการยอมรับเงื่อนไข กรุณากดแก้ไขโปรไฟล์ และไปที่แทปยอมรับเงื่อนไขที่กำหนด แล้วกดยอมรับปุ่มที่มีดอกจันทร์สีแดง **
  • สำหรับโค้ชหรือผู้ตัดสิน ไม่มีการอัปโหลดเอกสารสำหรับโค้ชหรือผู้ตัดสินเข้ามา

09

การขอย้ายยิมต้องทำอย่างไร

  • สำหรับเรื่องการย้ายสังกัด สามารถดูรายละเอียดการย้ายและแบบฟอร์มการขอย้ายสังกัดได้จากลิงค์
  • สำหรับการย้ายสังกัดจะมีค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อคนต่อครั้ง โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ เลขบัญชี 014-9-27437-5 ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยระบุหมายเลข THA ในบันทึกช่วยจำทุกครั้ง
  • เมื่อกรอกเอกสารและทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งแบบฟอร์มและหลักฐานการโอนมาที่อีเมล์ gms@tkd.or.th

10

การสมัคร WT Global License เพื่อแข่งขันในต่างประเทศต้องทำอย่างไร

  • Download ใบคำร้อง WT Global
  • ส่งใบคำร้องมาที่ gms@tkd.or.th พร้อมอัปโหลดสลิปค่าสมัคร 1,200 บาทเข้าระบบ GMS โดยระบุรหัส THA ทุกครั้ง (อัปโหลดใน ใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมสมาชิก/ใบอนุญาต/บัตร)


11

การขึ้นทะเบียนโดจัง (ยิม) ในระบบ GMS ต้องทำอย่างไร

  • กรอกแบบฟอร์ม ใบสมัครการขึ้นทะเบียนโดจัง (PDF) และ ไฟล์ excel และส่งเมล์มาที่ gms@tkd.or.th
  • เอกสารตัวจริงที่ต้องส่งมีดังต่อไปนี้ สามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่สมาคม
  • ใบสมัครการขึ้นทะเบียนโดจัง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นของผู้ขึ้นทะเบียนโดจัง
  • สำเนาบัตรดั้งพร้อมเซ็น ของผู้ขึ้นทะเบียนโดจัง
  • สำเนาสัญญาเช่าที่ของยิม หรือหากเป็นเจ้าของที่ก็เป็นเอกสารแสดงที่ตั้งยิม เช่น ทะเบียนบ้าน
  • (ถ้ามี) รูปถ่ายสถานที่ยิม
  • Download 1. ใบสมัครการขึ้นทะเบียนโดจัง | 2. แบบฟอร์มข้อมูลโดจัง

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.