เรียกตัวนักกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้เพื่อคัดเลือกและเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2564

16 มีนาคม 2021

ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จะดำเนินการเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้รุ่นยุวชน รุ่นเยาวชน และรุ่นประชาชน เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัว
1.1. เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ในรายการแข่งขัน 8th KUKKIWON CUP HANMADANG CHOI YOUNG SEOK RSU INTERNATIONAL TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020
- รุ่นยุวชน อายุ 12 – 14 ปี
- รุ่นเยาวชน อายุ 15 – 17 ปี
- รุ่นประชาชน อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
1.2. นักกีฬายุวชนทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการยุวชนชิงแชมป์ เอเชียและยุวชนชิงแชมป์โลก ปี 2019

2. เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครออนไลน์
2.1. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน 
2.2. ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 แบบ SWAB TEST (RT-PCR)

3. ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมคัดเลือกตัว 
ให้นักกีฬากรอกแบบสอบถามพร้อม Upload File สมัครผ่านระบบ Google Form ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 21 มีนาคม 2564 ก่อนเวลา 22.00น. ตามลิงก์ดังนี้ https://forms.gle/M6g5HZSfHsgtC6VC9

4. กำหนดการคัดเลือกตัว 
รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด) วันที่ 22 มี.ค.64 เวลา 15.30 น. และเริ่มทำการ ฝึกซ้อมและแข่งขันภายในระหว่างการฝึก ระยะเวลาการคัดเลือก จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 22- 26 มีนาคม 2564 (16.00 – 18.30 น.)

ทั้งนี้ หากนักกีฬาท่านไหนสนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินการสมัครตามรายละเอียดขั้นตอนที่สมาคมฯ กำหนดไว้ และให้นักกีฬาที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมคัดเลือกตัวทาการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 แบบ Swab Test (RT – PCR) และนำผลแนบผ่านลิงก์ การสมัครและนามาแสดงในวันรายงานตัวตามที่สมาคมฯ กำหนด ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ทางสมาคมฯ ไม่มีที่พัก และอาหารให้

เฉพาะนักกีฬาประเภทเดี่ยว

[สมัครและแนบเอกสาร]

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.