ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2564

29 มีนาคม 2021

ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย มีการเรียกคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 รุ่นยุวชน รุ่นเยาวชน และรุ่นประชาชน เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2564

ทั้งนี้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เฉพาะรุ่นเยาวชนและประชาชนเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมและทำการคัดเลือกรอบสุดท้ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำหรับรุ่นยุวชนที่มีรายชื่อเป็นมือวางอันดับที่ 1 ในการคัดเลือกยุวชนทีมชาติไทยอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2564 (สามารถติดตามรายละเอียดจากการประกาศของทางสมาคมอีกครั้ง)โดยนักกีฬาเยาวชนและประชาชนที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบต่อไปนี้

1. กำหนดการคัดเลือกตัวรายงานตัว
ณ อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด) วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. และเริ่มทำการฝึกซ้อมและแข่งขันภายในระหว่างการฝึก ระยะเวลาการคัดเลือก จำนวน 2 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

2. อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อม
2.1. อุปกรณ์ฝึกซ้อมส่วนตัว (สำหรับซ้อมเช้า - เย็น)
2.2. อุปกรณ์เครื่องนอนส่วนตัวทั้งนี้นักกีฬาเยาวชนและประชาชนที่มีรายชื่อตามที่ประกาศไว้ ให้รายงานตัวและเริ่มฝึกซ้อม ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ทางสมาคมฯ มีที่พักและอาหารให้

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.