ระเบียบการแข่งขัน SAT VIRTUAL (NEW NORMAL) TAEKWONDO POOMSAE

28 กันยายน 2021

พุมเซ่บุคคลเดี่ยว ชาย / หญิง 5 รุ่นอายุ

- 9 ปี (U9) พ.ศ.2555 ขึ้นไป

- 10-11 ปี พ.ศ.2553-2554

- 12-14 ปี พ.ศ.2550-2552

- 15-17 ปี พ.ศ.2549-2547

- +18 ปี พ.ศ.2546 ลงไป

กำหนดการ

รับสมัครแข่งขัน และอัปโหลดวิดีโอ 20 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564

ประกาศผลรอบแรก 12 ตุลาคม 2564

ประกาศผลรอบรองชนะเลิศ 15 ตุลาคม 2564

นักกีฬาเข้ารอบชิงชนะเลิศ อัปโหลดวิดีโอ 16 - 19 ตุลาคม 2564

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ 24 ตุลาคม 2564

สมัครแข่งขัน

https://gmac.group/app.gmacscore.com/home/index.php?tourid=191

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.