ระเบียบการแข่งขัน Online G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ประเภท พุมเซ่

14 ตุลาคม 2021

กำหนดการแข่งขัน

14 - 31 ตุลาคม 2564               รับสมัครแข่งขันในระบบ ( GMS )

1 - 4 พฤศจิกายน 2564            นักกีฬาอัปโหลดวิดีโอรอบแรก ( GMAC )

9 พฤศจิกายน 2564                 ประกาศผลรอบแรก

10 - 12 พฤศจิกายน 2564         นักกีฬาเข้ารอบรองชนะเลิศ อัปโหลดวิดีโอ

17 พฤศจิกายน 2564                ประกาศผลรอบรองชนะเลิศ

18 - 20 พฤศจิกายน 2564       นักกีฬาเข้ารอบชิงชนะเลิศ อัปโหลดวิดีโอ

25 พฤศจิกายน 2564                ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ

การรับสมัคร

- การรับสมัคร นักกีฬาต้องสมัครเแข่งขันในนามโดจังของตนเท่านั้น

- สมัครผ่าน ระบบ Online GMS เท่านั้น https://tkdthailand.simplycompete.com/events

- สามารถสมัครได้  ตั้งแต่วันที่14-31 ตุลาคม 2564 เมื่อสมัครแข่งขันผ่านระบบ GMS เรียบร้อย แล้วให้ส่งสำเนาการโอนเงินค่าสมัคร E-mail  [email protected] พร้อมระบุชื่อทีมและจำนวนรายการที่สมัครแข่งขัน (ให้รวบรวมโอนเป็นทีมเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ)

หมายเหตุ

- ให้นักกีฬาขานชื่อ, ทีม และรหัสGMSของนักกีฬา ตามด้วยผู้ฝึกสอนออกคำสั่ง “Cha-ryeot” และ “Kyeong nye” ตามด้วย “Joon-bi” – “Shi-Jak” เพื่อเป็นการเริ่มรำ เมื่อรำจบให้ผู้ฝึกสอนออกคำสั่ง “Ba-ro” และ “Kyeong nye”

- กรณีนักกีฬาไม่มีผู้ฝึกสอน ให้ออกคำสั่งด้วยตนเอง

- นักกีฬาจะต้องแต่งกายในชุดเทควันโดมาตรฐาน WT (ชุดสีขาว หรือชุดพุมเซ่) ให้เรียบร้อย  ไม่สวมใส่รองเท้าในการแข่งขัน

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.