การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2022

11 กุมภาพันธ์ 2022

กำหนดการอบรม

ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565

สถานที่อบรม

-            ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

-            ห้อง 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

-            มีคุณวุฒิสายดำดั้ง 1 ขึ้นไป

-            มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร

-            รับสมัคร 100 คน

การรับสมัคร

-            สมัครผ่านระบบ GMS เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์2565  ทั้งนี้หากผู้สมัครเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครทันที

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

-            500 บาท

หมายเหตุ

-            กรณีผ่านการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้สิทธิ์ Kyorugi Coach License 2 ปี ไม่นับปีที่อบรม (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2567)

-            หากไม่ผ่านการอบรม Kyorugi Coach License จะไม่มีสิทธิ์ นั่งโค้ชในรายการที่สมาคมเป็นเจ้าภาพหรือรายการที่สมาคมกำหนด

-            ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมเฉพาะวันแรกของการอบรมได้ในกรณีที่คุณวุฒิ ดั้ง 6 ขึ้นไป หรือ มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และดั้ง 5  ขึ้นไป

สมัคร https://tkdthailand.simplycompete.com/events?eventType=All&invitationStatus=all&da&isArchived=false&pageNumber=1&itemsPerPage=12

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.