ระเบียบการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทต่อสู้

10 มีนาคม 2022

การรับสมัคร

  • สมัครผ่าน ระบบ GMS   ตั้งแต่วัน 11 - 23  มีนาคม 2565 

หมายเหตุ

  • เป็นการแข่งขันระบบ ปิด ไม่มีผู้ชม โดจังที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโปรดอ่านมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และ ระเบียบการแข่งขันอย่างละเอียด
  • สมัครการแข่งขัน https://tkdthailand.simplycompete.com/events

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.