ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ เพื่อคัดเลือกและเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี 2565

28 เมษายน 2022

คุณสมบัติของนักกีฬา

1.       นักกีฬาในรุ่นยุวชน (อายุ 12-14ปี)   ที่มีผลงาน เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในรายการแข่งขันดังต่อไปนี้

-          G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทต่อสู้

-          NSDF CHOI YOUNG SEOK RSU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022

2.       นักกีฬาในรุ่นเยาวชน และประชาชน ที่มีผลงาน เหรียญทอง และเหรียญเงิน  ในรายการแข่งขันดังต่อไปนี้

-          กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ประจำปี 2565

-          G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทต่อสู้

-          NSDF CHOI YOUNG SEOK RSU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022

หลักฐานประกอบการคัดเลือกตัว

-          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน 1 ฉบับ

-          สำเนาเกียรติบัตรจากการแข่งขัน    จำนวน  1 ฉบับ

กำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬา

นักกีฬารายงานตัวและตรวจ ATK                          เวลา 8.00 น.

วันที่  4 พฤษภาคม 2565              รุ่นยุวชน            เวลา 9.00-16.00 น.

วันที่  5 พฤษภาคม 2565              รุ่นเยาวชน         เวลา 9.00-16.00 น.

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565               รุ่นประชาชน     เวลา 9.00-16.00 น.        

ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้  มารายงานตัวในวันและเวลาข้างต้นพร้อมนำชุดตรวจ ATK ของตัวเองมาตรวจหน้างานก่อนเข้ารับการคัดเลือกตัว

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.