ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อม ครั้งที่ 1

6 พฤษภาคม 2022

นักกีฬารุ่นยุวชนอายุ 12-14 ปี

-        รายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

-        เวลา 9.00-12.00 น.  (รายงานตัวตั้งแต่เวลา08.00 น.เป็นต้นไป)

นักกีฬารุ่นเยาวชน อายุ 15-17 ปี

-        รายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

-        เวลา 13.00-16.00 น.  (รายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป)

นักกีฬารุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป

-        รายงานตัวเพื่อคัดเลือกและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565

-        เวลา 15.30 – 18.30 น.  (รายงานตัวตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป)

-        นักกีฬาจะร่วมฝึกซ้อมในช่วงเย็นเท่านั้น ทางสมาคมฯ ไม่มีอาหารและที่พักให้

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.