ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ เพื่อคัดเลือกและเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี 2565

11 พฤษภาคม 2022

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัว

1. เป็นนักกีฬาที่มีอายุ 18–30 ปี (เกิดระหว่างปี 2547 – 2535)

2. มีคุณวุฒิสายดำ

3. ได้รับรางวัล เหรียญทอง, เหรียญเงิน หรือ เหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการดังต่อไปนี้

           - G H BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 หรือ 2563 ประเภทพุมเซ่ในรุ่นดังต่อไปนี้

รุ่นเยาวชนอายุ 15 -17 ปี                  ประเภทพุมเซ่ หรือ ฟรีสไตล์พุมเซ่

รุ่นประชาชน อายุ 18-30 ปี             ประเภทพุมเซ่ หรือ ฟรีสไตล์พุมเซ่

           - กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 หรือ ครั้งที่ 46

           - กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 หรือ ครั้งที่ 34

          - SAT Virtual (New Normal) TAEKWONDO POOMSAE

4. เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยที่เข้าร่วมเก็บตัว ประจำปี 2564 หรือ 2563

กำหนดการคัดเลือกตัว

รายงานตัวและตรวจ ATK                   เวลา 08.00 น.

- วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  

ประเภทฟรีสไตล์พุมเซ่ ชายและหญิง เวลา 09.00 – 15.00 น.

- วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

ประเภทพุมเซ่ประชาชนหญิง       เวลา 09.00 – 15.00 น.

- วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

ประเภทพุมเซ่ประชาชนชาย         เวลา 09.00 – 15.00 น.

              ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ สมัครเข้ารับการคัดเลือกตัวผ่านระบบ GoogleForm ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 15.00 น.  https://forms.gle/yuvbaRYes9WY8ZYo7 และมารายงานตัวในวันและเวลาข้างต้น โดยให้แต่งกายด้วยชุดเทควันโด และนำชุดตรวจ ATK ของตัวเองมาตรวจหน้างานก่อนเข้ารับการคัดเลือกตัว ทั้งนี้ นักกีฬาประเภทฟรีสไตล์พุมเซ่ ให้เตรียมการแสดงระยะเวลา 90 – 100 วินาที และเตรียมไฟล์เพลงใส่ USB มาให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนด้วย

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.