Update เรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ รุ่นยุวชน ( อายุ 12-14 ปี )

17 พฤษภาคม 2022

ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  ได้ทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ ในรุ่นยุวชน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Sofia 2022 World Cadet Championships โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัว รูปแบบใหม่ของสหพันธ์เทควันโดโลก ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์จากเดิม ในเรื่องของน้ำหนัก มวลกล้ามเนื้อ (BMI) และส่วนสูง นั้น

ในการนี้ การจัดการแข่งขันดังกล่าวได้ปรับมาใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานเดิม และจะเริ่มใช้เกณฑ์ใหม่ในปี 2024  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จึงขอให้นักกีฬาประเภทต่อสู้ ในรุ่นยุวชนที่ผ่านการคัดเลือกตัวในรอบที่ 1 และนักกีฬาที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มารายงานตัวเพื่อทำการคัดเลือกตัวใหม่อีกครั้ง

 คุณสมบัติของนักกีฬา

นักกีฬาในรุ่นยุวชน (อายุ 12-14ปี) ที่มีผลงานเหรียญทอง หรือ เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทต่อสู้ (แข่งรุ่น 12-14 ปี) หรือการแข่งขัน NSDF CHOI YOUNG SEOK RSU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022

หลักฐานประกอบการคัดเลือกตัว

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาเกียรติบัตรจากการแข่งขัน   จำนวน 1 ฉบับ

กำหนดวันคัดเลือกตัว

1.นักกีฬารุ่นยุวชน หญิง             

วันแข่งขัน    วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00  รายงานตัว 8.00 น.

วันชั่งน้ำหนัก วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. (น้ำหนักเกินจากรุ่นได้ไม่เกิน 2 กก.)

2. นักกีฬารุ่นยุวชน ชาย

วันแข่งขัน  วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.00  รายงานตัว 8.00 น.

วันชั่งน้ำหนัก  วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. (น้ำหนักเกินจากรุ่นได้ไม่ เกิน 2 กก.)

หมายเหตุ : การตรวจ ATK ให้นักกีฬานำชุดตรวจของตัวเองมาตรวจในวันชั่งน้ำหนัก

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.