ประกาศรายชื่อนักกีฬาพุมเซ่ รุ่นประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม ครั้งที่ 1

27 พฤษภาคม 2022

ประชาชนชาย                   

1.         นายสุวพิชญ์                สิริสินรุ่งเรือง                                   

2.         นาย ชุติพนธ์                ปันซุน                                

3.         นายพรรณวัชร            ศรีคชา                                

4.         นายศิริชัย                    เต่าทอง                              

5.         นายณัฎฐชัย                สุทา                                    

6.         นายอัชราฟ                  อนันตพงศ์                        

7.         นายชวลิต                    โขพนะ                              

ประชาชนหญิง                 

1.         น.ส.ศศิภา                   ชูผล                                    

2.         น.ส.กชวรรณ              ชมชื่น                                 

3.         น.ส.วราภรณ์              บรรเทา                              

4.         น.ส.มณีรัตน์               วิสุทธิ์สมุทร                      

5.         น.ส.อจลญารุจี           ศรีรชตธนบูลย์                 

ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัว เพื่อเข้าร่วมฝึกซ้อม  ในวันเสาร์
ที่ 28 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.00 น.  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย โดยให้นำชุดตรวจ ATK ของตัวเองมาตรวจหน้างานก่อนรายงานตัว โดยสมาคมฯ จะจัดที่พักและอาหารเย็นให้ขอให้นักกีฬาจัดเตรียมสัมภาระส่วนตัวมาให้เรียบร้อย

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.