โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ตัดสินกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค

8 มิถุนายน 2022

กำหนดการฝึกอบรมและสถานที่จัดการอบรม

-ภาค 1,2 จ.สมุทรสงคราม โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา วันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 รับ 40 คน

-ภาค 3 จ.อุบลราชธานี โรงแรมสุนีย์แกรนด์ วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2565 รับ 30 คน

-ภาค 4 จ.นครศรีธรรมราช โรงแรมปุระนคร วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 รับ 30 คน

-ภาค 5 จ.เชียงราย โรงแรมเอ็ม บูติค รีสอร์ท วันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 รับ 30 คน

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม

- อายุ 18 ปีขึ้นไป

- มีคุณวุฒิทางด้านเทควันโด สายดำดั้ง 1 เป็นต้นไป

- เป็นผู้ตัดสินที่เคยผ่านการอบรมและเคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

การรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ GMS https://tkdthailand.simplycompete.com/events

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.