ประกาศเรียกตัวนักกีฬาประเภทพุมเซ่และพุมเซ่ฟรีสไตล์เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับการแข่งขัน 2022 Asian Taekwondo Junior Championships และ 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships

8 กรกฎาคม 2022

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัว

1.เป็นนักกีฬาที่มีอายุดังต่อไปนี้

-  นักกีฬายุวชนที่มีอายุ 12 – 14ปี (เกิดระหว่างปี 2553–2551) 

-  นักกีฬาเยาวชนที่มีอายุ 15 – 17 ปี (เกิดระหว่างปี 2550–2548) 

2.  เป็นนักกีฬาที่คุณวุฒิสายดำ

3.เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง, เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการดังต่อไปนี้

3.1. G H BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564, 2563 ประเภทพุมเซ่ในรุ่นดังต่อไปนี้

-          รุ่นยุวชนอายุ 12 -14 ปี ประเภทพุมเซ่ และ พุมเซ่ฟรีสไตล์ (สายดำแดง)

-          รุ่นเยาวชน อายุ 15 -17 ปี  ประเภทพุมเซ่ และ พุมเซ่ฟรีสไตล์

3.2  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47, ครั้งที่ 46

3.3  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35, ครั้งที่ 34

3.4 การแข่งขัน SAT Virtual (New Normal) TAEKWONDO POOMSAE

3.5 นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยที่เข้าร่วมเก็บตัวประจำปี 2564 หรือ 2563

กำหนดการคัดเลือกตัว

วัน/เดือน/ปีรายละเอียดสถานที่
8 - 18 ก.ค. 65         ลงทะเบียนคัดเลือกตัวนักกีฬาเทควันโดผ่านเว็ปไซต์สมาคมฯเว็ปไซต์สมาคมฯ
19 ก.ค. 65นักกีฬาเยาวชนรายงายตัวเวลา 08.00 น.สมาคมฯ
19 ก.ค. 65นักกีฬายุวชนรายงานตัวเวลา 12.30 น.สมาคมฯ

              ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ สมัครผ่านระบบ Google Form ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ก่อนเวลา 15.00 น.   https://forms.gle/w7k5YSj4p2Qzqy9RA และมารายงานตัวในวันและเวลาข้างต้นพร้อมนำหลักฐานดังต่อไปนี้

1.    ชุดตรวจ ATK ของตัวเองมาตรวจหน้างานก่อนเข้ารับการคัดเลือกตัว

2.    นักกีฬาที่เข้าร่วมคัดเลือกตัวทุกคนแต่งกายชุดเทควันโด

3.    ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์ให้นักกีฬาทุกคนเตรียมการแสดงระยะเวลา 90 – 100 วินาที และเตรียมไฟล์เพลงใส่ USB ให้เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในวันคัดตัว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                                                               

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.