การอบรม Poomsae Referee Seminar & Poomsae Referee Refresher Course 2022

10 สิงหาคม 2022

กำหนดการอบรม

  ในระหว่างวันที่ 19 -21 กันยายน 2565

สถานที่อบรม

-  ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม Poomsae Referee Refresher Course 2022

-   เป็นผู้ตัดสินที่เคยผ่านการอบรมและเคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของการกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

-   เป็นผู้ตัดสินที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม Poomsae Referee Seminar 2022

-    ต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป

-    ต้องมีคุณวุฒิสายดำดั้ง 3 เป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร

-   รับสมัครจำนวน 60 คน

การรับสมัคร

-   สมัครผ่านระบบ GMS เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2565  ทั้งนี้หากผู้สมัครเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครทันที

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

-   500 บาท

การแต่งกาย

  - แต่งกายโดยชุดเทควันโดตลอดการอบรม

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.