การอบรม Poomsae Coach License Seminar 2022

10 สิงหาคม 2022

กำหนดการอบรม

  ในระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565

 สถานที่อบรม

-   ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม

1. มีคุณวุฒิสายดำดั้ง 2 ขึ้นไป

2. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร

-   รับสมัคร 80 คน

การรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ GMS เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2565  ทั้งนี้  หากผู้สมัครเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครทันที

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

-  500 บาท

การแต่งกาย

-  แต่งกายโดยชุดเทควันโดตลอดการอบรม

หมายเหตุ

-  กรณีผ่านการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้สิทธิ์ Poomsae Coach License 2 ปี ไม่นับปีที่อบรม

-  หากไม่ผ่านการอบรม Poomsae Coach License จะไม่มีสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ รายการ G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.