การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2022 (รอบพิเศษ)

26 กันยายน 2022

กำหนดการอบรม

–            รอบ 1 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

–            รอบ 2 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

– รอบ 3 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565

 สถานที่อบรม

–            ห้อง 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

–            มีคุณวุฒิสายดำดั้ง 1 ขึ้นไป

–            มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร

–            รับสมัคร รอบละ 100 คน

การรับสมัคร

–            สมัครผ่านระบบ GMS เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565  ทั้งนี้หากผู้สมัครเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครทันที

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

–            500 บาท

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.