แจ้งรายละเอียดผู้สมัครอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2022 (รอบพิเศษ)

17 ตุลาคม 2022

เรียนแจ้งผู้สมัครอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2022 (รอบพิเศษ) ทุกท่าน

1. เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมโอนชำระค่าสมัครอบรมจำนวน 500 บาท มาที่บัญชีชื่อ นายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ / หรือ นางปัทมาพร แม็คไบร์ด ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 099-245246-0 พร้อมแนบ สลิปการโอนเงินค่าสมัคร และแจ้งรอบที่ลงทะเบียนการอบรมและหมายเลข THA-XXXX มาที่ E-mail [email protected] หมดเขต วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น. หากผู้สมัครอบรมท่านใดไม่โอนชำระค่าสมัครจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการอบรมในครั้งนี้

2. เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น. ของทุกวัน ณ ห้อง 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน โซน E

3.แต่งกายชุด เทควันโด ตลอดการอบรม

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.