ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว

13 มกราคม 2023

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัว

1. เป็นนักกีฬาที่มีอายุ 18–30 ปี (เกิดระหว่างปี 2536 – 2548)

2. มีคุณวุฒิสายดำ

3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง, เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง จากการแข่งขันในรายการดังต่อไปนี้

3.1 G H BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่ ในรุ่นดังต่อไปนี้ – รุ่นเยาวชนอายุ 15 -17 ปี ประเภทพุมเซ่ และพุมเซ่ฟรีสไตล์ – รุ่นประชาชน อายุ 18-30 ปี ประเภทพุมเซ่ และพุมเซ่ฟรีสไตล์

3.2 รายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

3.3 รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

3.4 รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

4. เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยที่เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ประจาปี 2565

กำหนดการคัดเลือกตัว วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

เวลา 08.00 น. รายงานตัว และตรวจ ATK

เวลา 09.00 น. ทาการแข่งขันคัดเลือกตัว

สมัคร

https://forms.gle/L8wnbQJmTjEBXD9B9

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.