รับสมัครเข้าร่วมอบรม Kyorugi Referee Refresher Course 2023

19 มกราคม 2023

กำหนดการอบรม

-            ในระหว่างวันที่ 13 – 14  มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่อบรม

-            ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

-            เป็นผู้ตัดสินที่เคยผ่านการอบรมและผู้ตัดสินของการกีฬาแห่งประเทศไทย

-            เป็นผู้ตัดสินที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย คลาส IR, 1, 2, 3 และ P

จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร

-            รับสมัคร 100 คน

การรับสมัคร

-            สมัครผ่านระบบ GMS เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2566  ทั้งนี้หากผู้สมัครเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครทันที

ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม

-            500 บาท

การแต่งกาย

-            แต่งกายด้วยชุดเทควันโดตลอดการอบรม

หมายเหตุ

-            ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมเฉพาะวันแรกของการอบรมได้ในกรณีเป็นผู้ตัดสินคลาส IR ที่ผ่านการ Referee Refresher Course ในปี 2022-2023 ของ WT

-            เมื่อปิดระบบรับสมัครแล้วผู้ที่มีชื่อในระบบ ให้โอนชำระค่าสมัครอบรม จำนวน 500 บาท เข้าบัญชี ชื่อ นายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ/หรือ นางปัทมาพร แม็คไบร์ด เลขบัญชี 099-245246-0  ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมแนบ สลิปการโอนเงินค่าสมัคร และแจ้งรอบที่ลงทะเบียนการอบรมและหมายเลข THA-XXXX มาที่ E-mail: [email protected]  ภายใน วันที่ 7-9 มีนาคม 2566 หากไม่ทำการโอนชำระค่าสมัครอบรมตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ชำระเงินค่าสมัครอบรมแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี

สมัคร

https://tkdthailand.simplycompete.com/events

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.