การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2023

19 มกราคม 2023

กำหนดการอบรม

ในระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่อบรม

-            ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

-            ห้อง 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

-            มีคุณวุฒิสายดำดั้ง 1 ขึ้นไป

-            มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร

-            รับสมัคร 100 คน

การรับสมัคร

-            สมัครผ่านระบบ GMS เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ทั้งนี้หากผู้สมัครเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครทันที

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

-            500 บาท

การแต่งกาย

-            แต่งกายด้วยชุดเทควันโดตลอดการอบรม

หมายเหตุ

-            กรณีผ่านการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้สิทธิ์ Kyorugi Coach License 2 ปี ไม่นับปีที่อบรม (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568)

-            หากไม่ผ่านการอบรม Kyorugi Coach License จะไม่มีสิทธิ์ นั่งโค้ชในรายการที่สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพหรือรายการที่สมาคมฯ กำหนด

-            ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมเฉพาะวันแรกของการอบรมได้ในกรณีที่คุณวุฒิ ดั้ง 6 ขึ้นไป หรือ มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป และดั้ง 5  ขึ้นไป

-            เมื่อปิดระบบรับสมัครแล้วผู้ที่มีชื่อในระบบ ให้โอนชำระค่าสมัครอบรม จำนวน 500 บาท เข้าบัญชี ชื่อ นายธีรศักดิ์ ไชยภาณุรักษ์ และ/หรือ นางปัทมาพร แม็คไบร์ด เลขบัญชี 099-245246-0  ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมแนบ สลิปการโอนเงินค่าสมัคร และแจ้งรอบที่ลงทะเบียนการอบรมและหมายเลข THA-XXXX มาที่ E-mail: [email protected]  ภายใน วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่ทำการโอนชำระค่าสมัครอบรมตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ชำระเงินค่าสมัครอบรมแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี

สมัคร

https://tkdthailand.simplycompete.com/events

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.