ประกาศรับสมัครผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทย ประเภทพุมเซ่

27 มกราคม 2023

คุณสมบัติ

1.         ไม่จำกัดเพศ (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย)

2.         จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3.         มีคุณวุฒิทางเทควันโดสายดำ ดั้ง 4 ขึ้นไป

4.         เคยเป็นอดีตนักกีฬาเทควันโดพุมเซ่ทีมชาติ หรือเคยเป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ

5.         มีประสบการณ์ในการฝึกสอนกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ อย่างน้อย 2 ปี และมีผลงานของนักกีฬาในระหว่างการเป็นผู้ฝึกสอน

6.         สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือถ้าสื่อสารภาษาเกาหลีได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7.         สามารถทำงานได้เต็มเวลาและสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ในกรณีมีการแข่งขัน

8.         มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

กำหนดการรับสมัคร

-            รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.

-             ดำเนินการสมัครผ่านระบบ Google Form ตามลิงก์ต่อไปนี้    https://forms.gle/xVnLJamPZpsxNt65A

กำหนดการรายงานตัว

-            รายงานตัววันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  และให้เตรียม  Resume ภาษาอังกฤษ มาด้วย

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.