ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ประจำปี 2566

28 มกราคม 2023

ประเภทพุมเซ่หญิง                                                         

1.       น.ส.กชวรรณ           ชมชื่น                          

2.       น.ส.รัชฎาวัลย์          ตะเพียนทอง                 

3.       น.ส.พิชามญชุ์          ลิ้มไพบูลย์                     

4.       น.ส.อรนวีย์              ศรีสหกิจ                       

ประเภทพุมเซ่ชาย          

1.       นายธนา                  เขียวลายเลิศ                  

2.       นายพีรชาญ              มานะมุ่งประเสริฐ                      

3.       นายสิปปกร              เวชกรณ์ปฏิวงศ์              

4.       นายวรพล                เซี่ยงหลิว                                  

ประเภทฟรีสไตล์ชาย

1.       นายณัฐพัชร             แก้วกัน                         

2.       นายพีรพัฒน์             ตระกาลวิจิตร                 

3.       นายจิระพงศ์             เขตหลัก                        

4.       นายศิริชัย                 เต่าทอง                         

5.       นายชุติพนธ์             ปันซุน                          

ประเภทฟรีสไตล์หญิง

1.       น.ส.วัชรกุล              ลิ้มจิตรกร                      

2.       น.ส.ธัญสินี              มุขดา                           

3.       น.ส.สาริศา               ไทยทองหลาง                

4.       น.ส.สีน้ำ                  รักษ์ภู                           

           ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อม ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 15.00 น.  ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมผู้ฝึกสอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่มารายงานตัว และขอให้นักกีฬา ทุกคนนำชุดตรวจ ATK ของตัวเองมาตรวจก่อนรายงานตัวด้วย

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.