ประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว (เพิ่มเติม)

28 กุมภาพันธ์ 2023

ประกาศคัดตัวประชาชนพุมเซ่2566_อายุ18ปี_vertion2

ตามที่ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่ เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกตัวเพิ่มเติม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นั้น
ทั้งนี้ ล่าสุดระเบียบการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ณ ประเทศกัมพูชา เวอร์ชั่น 2 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดเกณฑ์รุ่นอายุ เข้าร่วมการแข่งขันใหม่ สมาคมฯ จึงขอประกาศแข่งขันคัดเลือกตัว(เพิ่มเติม) ดังกล่าวในเรื่องของอายุและพ.ศ.เกิด โดยคุณสมบัติอื่นๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
รุ่นแข่งขันที่ทำการแข่งขันคัดเลือกเพิ่มเติม
1. ประเภทพุมเซ่ชาย
2. ประเภทฟรีไตล์หญิง
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัว
1. เป็นนักกีฬาที่มีอายุ 18-30 ปี (เกิดพ.ศ. 2536-2548)
2. มีคุณวุฒิสายดำ
3. ได้รับรางวัลเหรียญทอง, เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง จากการแข่งขันในรายการดังต่อไปนี้
3.1 G H BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่ ในรุ่นดังต่อไปนี้
- รุ่นเยาวชนอายุ 15 -17 ปี ประเภทพุมเซ่ และฟรีสไตล์พุมเซ่
- รุ่นประชาชน อายุ 18-30 ปี ประเภทพุมเซ่ และฟรีสไตล์พุมเซ่
3.2 รายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
3.3 รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
3.4 รายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
4. เป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยที่เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ประจำปี 2565
กำหนดการคัดเลือกตัว
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
เวลา 08.00 น. รายงานตัว และตรวจ ATK
เวลา 09.00 น. ทำการแข่งขันคัดเลือกตัว
ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกตัวผ่านระบบ Google ฟอร์มภายในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ก่อนเวลา 15.00 น. ตามลิงค์ https://forms.gle/xdWLcrNXEauZp7ws9 และขอให้มารายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ข้างต้น โดยให้แต่งกายด้วยชุดเทควันโด และนำชุดตรวจ ATK ของมาตัวเองมาตรวจหน้างานก่อนเข้ารับการคัดเลือกตัว ทั้งนี้ นักกีฬาประเภทฟรีสไตล์พุมเซ่ ให้เตรียมการแสดงระยะเวลา 90 – 100 วินาที และเตรียมไฟล์เพลงใส่ USB มาให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนด้วย

ดาวน์โหลด

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.