เรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ เข้าร่วมการคัดเลือกตัว

28 มีนาคม 2023

คุณสมบัติของนักกีฬา

นักกีฬาจะต้องได้รับรางวัล เหรียญทอง หรือ เหรียญเงิน จากการแข่งขันในรายการดังต่อไปนี้

  1. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565
  2. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2566
  3. 10th NSDF Pattaya Choi Young Seok Cup Taekwondo Championships 2023
  4. G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทต่อสู้

กำหนดการคัดเลือกตัวและรุ่นอายุ

วันที่ 6 เมษายน 2566        รุ่นยุวชน อายุ 12-14 ปี (รอบแรก)                          เวลา 09.00 – 16.00 น.

วันที่ 7 เมษายน 2566        รุ่นเยาวชน อายุ 15-17 ปี (รอบแรก)                       เวลา 09.00 – 16.00 น.

วันที่ 10 เมษายน 2566      รุ่นยุวชน เยาวชน และประชาชน (รอบสุดท้าย)       เวลา 09.00 – 16.00 น.

หลักฐานประกอบการคัดเลือกตัว

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขัน

ดาวน์โหลดประกาศ

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.