ผลการแข่งขัน GH BANK เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทต่อสู้

7 เมษายน 2023

สรุปผลการแข่งขัน GH BANK เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทต่อสู้
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2566 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

ถ้วยรางวัลคะแนนรวม ประเภทเคียวรูกิ
ชนะเลิศ >> RSR Taekwondo Team A คะแนนรวม 122
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  >> Taweeslip Taekwondo A คะแนนรวม 121
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 >> KCS Academy Of Taekwondo คะแนนรวม 86

ดาวน์โหลดผลการแข่งขัน คลิกลิงค์ 

>>> ผลการแข่งขัน G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งปร <<<

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.