โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค ประจำปี 2566

16 พฤษภาคม 2023

โครงการอบรมผู้ผู้ฝึกสอน5ภาค

กำหนดการฝึกอบรมและสถานที่อบรม

  • ภาค 1 จังหวัดนครนายก

โรงแรมรอยัลฮิลส์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา ระหว่างวันที่  3-5 กรกฎาคม 2566

  • ภาค 2 จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงแรมวาสิฎฐีซิตี้  ระหว่างวันที่ 19-21  กรกฎาคม 2566

  • ภาค 3 จังหวัดหนองคาย

โรงแรมรอยัลนาคาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่  26-28 มิถุนายน 2566

  • ภาค 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงแรมบรรจงบุรี  ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566

  • ภาค 5 จังหวัดพิษณุโลก

โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์  ระหว่างวันที่  19-21 มิถุนายน 2566

 

  • จำนวนผู้เข้าอบรม

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมภาคละไม่เกิน  35 คน

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม

  1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. มีคุณวุฒิทางด้านเทควันโด สายดำดั้ง 2
  3. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ประกาศ

สมัครอบรม

 

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.