การเปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา  ในสังกัดสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

23 มิถุนายน 2023

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา  ในสังกัดสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนมาที่ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

 1. ผลงานของนักกีฬาที่จะได้รับการพิจารณา เป็นนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล ในรายการที่สมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น การแข่งขันซีเกมส์ การแข่งขันชิงชนะเลิศระดับอาเซียน ระดับเอเชีย ระดับโลก ผลงานการแข่งขันไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง
 2. ผลงานของบุคลากรกีฬา
 • ผู้ฝึกสอน หรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ และได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 2 ปีต่อเนื่อง โดยมีผลงานของนักกีฬาที่ตนเองเป็นผู้ฝึกสอนหรือผู้ช่วยผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับอาเซียนขึ้นไป
 • ผู้ตัดสินระดับนานาชาติ ที่ได้เข้าร่วมการตัดสินในระดับนานาชาติ
 • นักวิทยาศาสตร์ นักเวชศาสตร์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในนามทีมชาติไทยไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การรับรอง
 1. ผลการเรียนของผู้ขอรับทุนการศึกษา โดยพิจารณาผลการเรียน ปีการศึกษา 2565
 • ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 1.00
 • ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. ในกรณีที่นักกีฬาที่ได้รับทุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอยู่แล้ว และสำเร็จการศึกษาเต็มภาคบังคับในปีการศึกษา 2565 ประสงค์จะขอรับทุนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ขอให้ยื่นใบสมัครใหม่เพื่อรับการพิจารณาทุนการศึกษาประจำปี 2566

สามารถประสานรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ นางสาว ทิพย์วรรณ ราชมี หมายเลขโทรศัพท์ 02-3691518
สามารถดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง QR Code หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซด์กองทุน www.nsdf.or.th

 • ส่งใบสมัครด้วยเองได้ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ชั้น 2 (สำนักงานสมาคมฯ)
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศ  การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ  กทม.10240

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.