ประกาศเรียกตัวนักกีฬาประเภทพุมเซ่และพุมเซ่ฟรีสไตล์เพื่อคัดเลือกตัวเข้าร่วม การแข่งขัน 7th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships และ 5th Asian Cadet Taekwondo Poomsae Championships

19 กรกฎาคม 2023

ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จะดำเนินการเรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่และพุมเซ่ฟรีสไตล์  ในรุ่นยุวชนและเยาวชนเพื่อคัดเลือกตัวเข้าร่วมการแข่งขัน 7th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships และ 5th Asian Cadet Taekwondo Poomsae Championships โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัว
1. เป็นนักกีฬาที่มีอายุดังต่อไปนี้
- นักกีฬายุวชนที่มีอายุ 12 – 14 ปี (เกิดระหว่างปี 2554-2552)
- นักกีฬาเยาวชนที่มีอายุ 15 – 17 ปี(เกิดระหว่างปี 2551-2549)
2. เป็นนักกีฬาที่คุณวุฒิสายดำ, ดำแดง
3. เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง, เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง จากการแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือประเภทคู่ หรือประเภททีม ในรายการดังต่อในไปนี้
1. GH BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2565 ประเภทพุมเซ่ในรุ่นดังต่อไปนี้
- รุ่นอายุ 10 – 11 ปี ประเภทพุมเซ่ และพุมเซ่ฟรีสไตล์
- รุ่นยุวชนอายุ 12 – 14 ปี ประเภทพุมเซ่ และพุมเซ่ฟรีสไตล์
- รุ่นเยาวชนอายุ 15 -17 ปี ประเภทพุมเซ่ และ พุมเซ่ฟรีสไตล์
2. รายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
3. รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
4. นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยที่เข้าร่วมเก็บตัว ประจำปี 2565
กำหนดการคัดเลือกตัว
- รุ่นเยาวชน มารายงานตัววันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566  เวลา 09.00  น.
- รุ่นยุวชน มารายงานตัววันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566        เวลา 09.00  น.
              ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ สมัครผ่านระบบ Google ฟอร์มภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ก่อนเวลา 14.00 น.  https://forms.gle/5NqjcNtyNeCe8kFZ7 และขอให้มารายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ตามกำหนดวัน เวลา ข้างต้น โดยให้แต่งกายชุดเทควันโด ทั้งนี้นักกีฬาประเภทฟรีสไตล์พุมเซ่ให้เตรียมเพลงประกอบการแสดง ระยะเวลา 90 – 100 วินาที ใส่ USB มาให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนด้วย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.