การอบรม Poomsae Referee Seminar & Poomsae Referee Refresher Course 2023

4 สิงหาคม 2023

 

กำหนดการอบรม

ในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566

สถานที่อบรม

  • ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย 

คุณสมบัติสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม Poomsae Referee Refresher Course 2023

  • เป็นผู้ตัดสินที่เคยผ่านการอบรมและเคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินของการกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
  • เป็นผู้ตัดสินที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม Poomsae Referee Seminar 2023

  • ต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ต้องมีคุณวุฒิสายดำดั้ง 3 เป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร

  • รับสมัครจำนวน 60 คน

การรับสมัคร

  • สมัครผ่านระบบ GMS เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้หากผู้สมัครเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครทันที

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  • 500 บาท

การแต่งกาย

แต่งกายโดยชุดเทควันโดตลอดการอบรม

 

ประกาศ

สมัคร

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.