การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2024

15 มกราคม 2024

กำหนดการอบรม

ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่อบรม

  • ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
  • ห้อง 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

  • มีคุณวุฒิสายดำดั้ง 1 ขึ้นไป
  • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร

  • รับสมัคร 100 คน

การรับสมัคร

  • สมัครผ่านระบบ TMS เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้หากผู้สมัครเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครทันที

 

ประกาศการอบรม

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.