การอบรม Kyorugi Coach License Seminar 2024 Course 2

29 มกราคม 2024

กำหนดการอบรม

ในระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567

สถานที่อบรม

 • ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย
 • ห้อง 222 สนามราชมังคลากีฬาสถาน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 • มีคุณวุฒิสายดำดั้ง 1 ขึ้นไป
 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าอบรมที่รับสมัคร

 • รับสมัคร 100 คน

การรับสมัคร

 • สมัครผ่านระบบ TMS เท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567 ทั้งนี้หากผู้สมัครเต็มจำนวน จะปิดรับสมัครทันที

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • 500 บาท

การแต่งกาย

 • แต่งกายด้วยชุดเทควันโดตลอดการอบรม

***หมายเหตุ***

 • กรณีผ่านการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้สิทธิ์ Kyorugi Coach License 2 ปี ไม่นับปีที่อบรม (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2569)
 • หากไม่ผ่านการอบรม Kyorugi Coach License จะไม่มีสิทธิ์ นั่งโค้ชในรายการที่สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพหรือรายการที่สมาคมฯ กำหนด
 • ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าอบรมเฉพาะวันแรกของการอบรมได้ในกรณีที่คุณวุฒิ ดั้ง 6 ขึ้นไป หรือ ดั้ง 5 ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
 • สมัครในระบบ ชำระเงินเรียบร้อยแล้วและมีชื่อขึ้นโชว์ในระบบจะถือว่าสมัครเรียบร้อย
 • หากชำระเงินค่าสมัครอบรมแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี

 

โครงการอบรม

สมัครอบรม

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.