ประกาศเรียกตัวนักกีฬาประเภทพุมเซ่และฟรีสไตล์พุมเซ่เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในปี 2567

19 กุมภาพันธ์ 2024

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัว

 1. เป็นนักกีฬาในรุ่นประชาชนที่มีอายุ 18 – 30 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2549 – 2537)
 2. เป็นนักกีฬาที่มีคุณวุฒิสายดำ
 3. เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง, เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการ

ดังต่อไปนี้

 1. G H BANK เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทพุมเซ่ ในรุ่นดังต่อไปนี้

-            รุ่นเยาวชนอายุ 15 -17 ปี ประเภทพุมเซ่ และฟรีสไตล์พุมเซ่

-            รุ่นประชาชน อายุ 18-30 ปี  ประเภทพุมเซ่ และฟรีสไตล์พุมเซ่

 1. กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48
 2. กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38
 3. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49
 4. นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยที่เข้าร่วมเก็บตัว ประจำปี พ.ศ.2566

กำหนดการคัดเลือกตัว

 • รายงานตัว วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567                                                      เวลา 08.30 น.
 • ฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567                                               เวลา 09.30 น.
 • คัดเลือกตัว วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567                                                   เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ ขอให้นักกีฬาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ สมัครผ่านระบบ Google Form ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 16.00 น.  https://forms.gle/uFuFC3mHAZDjW54r9  และมารายงานตัวณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ในวันและเวลาข้างต้น โดยขอให้นักกีฬาที่เข้าร่วมคัดเลือกตัวทุกคนแต่งกายด้วยชุดเทควันโด การฝึกซ้อมช่วงเวลาดังกล่าวเป็นแบบไป-กลับไม่มีที่พักและอาหารให้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

 

 

ประกาศ

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.