การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Chuncheon 2024 World Taekwondo Junior Championships

8 พฤษภาคม 2024

**หมายเหตุ**

- จะใช้คะแนน Ranking ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ( หลังจบการแข่งขัน 1st THAILAND TAEKWONDO GRAND PRIX – 2024 The Series 3 (T6) จังหวัดเชียงใหม่ )

- นักกีฬาที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมคัดตัวนักกีฬา จะไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักได้ (ได้สิทธิ์รุ่นไหนคัดรุ่นนั้นเท่านั้น)

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.