Teerasak Chaipanurak

ระเบียบการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทพุมเซ่

การแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประ …

ระเบียบการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทพุมเซ่ Read More »

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ในรุ่นยุวชนและเยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือก

   ตามที่  สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  ได้ทำกา …

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทพุมเซ่ ในรุ่นยุวชนและเยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือก Read More »

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาประเภทพุมเซ่และพุมเซ่ฟรีสไตล์เพื่อคัดเลือกตัวเข้าร่วม การแข่งขัน 7th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships และ 5th Asian Cadet Taekwondo Poomsae Championships

ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จะดำเนินการเรียกตั …

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาประเภทพุมเซ่และพุมเซ่ฟรีสไตล์เพื่อคัดเลือกตัวเข้าร่วม การแข่งขัน 7th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships และ 5th Asian Cadet Taekwondo Poomsae Championships Read More »

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัว( รุ่นยุวชน )

ตามที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย  ได้ทำการแข่งขันคั …

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัว( รุ่นยุวชน ) Read More »

การเปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา  ในสังกัดสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดร …

การเปิดรับสมัครขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา  ในสังกัดสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย Read More »

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค ประจำปี 2566

โครงการอบรมผู้ผู้ฝึกสอน5ภาค กำหนดการฝึกอบรมและสถานที่อบ …

โครงการฝึกอบรมกีฬาเทควันโดเพื่อความเป็นเลิศ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดระดับชาติ 5 ภาค ประจำปี 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัว

สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที …

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัว Read More »