ประกาศระเบียบการแข่งขัน

3 มีนาคม 2023

การแข่งขัน G H Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ประเภทต่อสู้

10 มีนาคม 2022

ระเบียบการแข่งขัน G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ประเภทต่อสู้

14 ตุลาคม 2021

ระเบียบการแข่งขัน Online G H Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ประเภท พุมเซ่

28 กันยายน 2021

ระเบียบการแข่งขัน SAT VIRTUAL (NEW NORMAL) TAEKWONDO POOMSAE

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.