ประกาศคัดตัว

8 กรกฎาคม 2022

ประกาศเรียกตัวนักกีฬาประเภทพุมเซ่และพุมเซ่ฟรีสไตล์เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม สำหรับการแข่งขัน 2022 Asian Taekwondo Junior Championships และ 2022 Asian Taekwondo Cadet Championships

17 พฤษภาคม 2022

Update เรียกตัวนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ รุ่นยุวชน ( อายุ 12-14 ปี )

6 พฤษภาคม 2022

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อม ครั้งที่ 1

©1978-2023 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

©1978-2023 Taekwondo Association of Thailand All Right Reserved.